ស្វែងរកផលិតផល Sinpro ថ្មី។

ឧទាហរណ៍នៃការរចនាខាងក្នុង

  • application-(2)
  • application-(1)
  • application-(4)
  • application-(3)

អានបន្ថែមអំពីក្រុមហ៊ុនរបស់យើង។

● បរិមាណនាំចេញក្នុងឆ្នាំ 2021 ឈានដល់ជិត 10 លានដុល្លារអាមេរិក។
● ការបញ្ជាទិញម្តងទៀតមានច្រើនជាង 85%;
● ការបញ្ជាទិញពីទីផ្សារខ្ពស់ដូចជា អាឡឺម៉ង់ អាមេរិក ជប៉ុន ជាដើមមាន 40%;
● រយៈពេលជាមធ្យមនៃការបញ្ជាទិញប្រហែល 20 ថ្ងៃ។